Projekty międzynarodowe

Advantage Smollan oferuje dostępu do rynków całej Europy. Nasza usługa jest w pełni kompleksowa i obejmuje: centralne zawieranie umów, składanie zamówień na usługi, centralne fakturowanie i płatności, centralne zarządzanie i raportowanie skonsolidowanych danych ze wszystkich krajów objętych projektem do centralnego zespołu projektowego klienta. Aby zróżnicowana Europa mogła naprawdę efektywnie funkcjonować w praktyce, po wspólnym określeniu "reguł gry", lokalni partnerzy Advantage Smollan współpracują z lokalnymi partnerami klienta. Advantage Smollan nadzoruje proces uzgadniania zamówień na poziomie lokalnym, stosując i harmonizując wdrożenie najlepszych praktyk oraz transfer know-how, kontrolując wyniki łączne i ich lokalne składowe, jak również realizując uzgodnione wskaźniki KPI. Advantage Smollan może też odzwierciedlić struktury regionalne klienta.