Advantage Smollan

ASL logo

Jeden Partner w całej Europie

Advantage Smollan, założony w 2015 roku, jest holdingiem stworzonym przez Advantage Solutions i Smollan Group, dostarczającym rozwiązania w obszarach sprzedaży, marketingu oraz technologii dla producentów dóbr konsumenckich i sprzedawców w całej Europie. Łącząc w sobie najlepsze cechy, doświadczenia i zasoby obu swoich założycieli, firma Advantage Smollan dąży do stałego podnoszenia standardu świadczonych usług dla klientów i konsumentów.