Informacje kontaktowe

PMICombera Sp. z o. o.

Wiertnicza 39A , 02-952 Warszawa

+48 22 5120100

kontakt@pmi.pl

W sprawach związanych z konkursami i loteriami organizowanymi przez PMICombera Sp. z o. o. prosimy o kontakt poprzez formularz po prawej stronie.

NIP: PL9520013172

REGON: 010982840

KRS: 0000050276

BDO: 000505096

DANE OSOBOWE

Jeśli ma Pan/Pani do nas sprawę związaną z danymi osobowymi, prosimy o kontakt poprzez poniższy link.

Chcę skorzystać z praw, jakie daje mi RODO

Wyślij wiadomość

Informujemy, iż przysługuje Panu/Pani prawo do wglądu do swoich danych, do cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, do żądania od Spółki ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz do ich poprawiania a także prawo do wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych w celach marketingowych. Wiem też, że moje dane osobowe będą przetwarzane przez okres 1 roku.

Informujemy, że dane osobowe będą przetwarzane w celu nawiązania kontaktu w opisanej przez Panią/Pana sprawie w oparciu o:

  • art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. znanego też jako ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO) (Dz. U. UE L z 2016 119 s.1) na podstawie udzielonej zgody,
  • art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j.: Dz.U. z 2016 poz. 1489 ze zm.)
  • art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j.: Dz.U. z 2017 poz. 1219 ze zm.)

Proszę wypełnić pola zaznaczone na czerwono.