Business Inteligence

Advantage Smollan oferuje swoim klientom system teleinformatyczny obsługujący wiele języków, posiadający moduły OI (Operational Intelligence - informacje operacyjne) oraz BI (Business Intelligence - informacje gospodarcze). Narzędzia informacji operacyjnych, takie jak: planowanie tras, zarządzanie pracą personelu i sprawami kadrowo-płacowymi, czy obsługa procesu zamówień, wspomagają maksymalizację efektywności realizowanych działań. Raporty, analizy danych i wnioski, jakie oferują narzędzia BI są pomocne zarówno dla Advantage Smollan jej partnerów realizujących projekt, a także klientów monitorujących kluczowe wskaźniki wydajności i opracowujących strategie. Umożliwiają one również ciągłość procesu optymalizacji.

 

Moduły OI i BI dostępne są w wersjach standardowej i kastomizowanej, z kontrolą dostępu opartą na rolach.

BI schema