W Turcji są też doktorzy, którzy leczą sklepy

W Turcji są też doktorzy, którzy leczą sklepy

Nasz turecki kolega, Murat Karamanoglu, szef agencji MAPP, przybliży nam dziś projekt wsparcia sklepów na stacjach benzynowych Shell:

«Doktorzy sklepów Shell» w Turcji wykonują badania ogólnego stanu zdrowotnego stacji benzynowych – zarówno tych, prowadzonych bezpośrednio przez markę, jak i punktów dealerskich.

Doktorzy odwiedzają obecnie prawie 100 stacji, na których audytują zewnętrzny wygląd sklepu, jak również jego wnętrze, zgodność ze standardami merchandisingowymi oraz realizację i widoczność promocji i ofert specjalnych. Dodatkowo analizie poddawane są takie wskaźniki wydajności jak natężenie ruchu klientów, ich koszyku zakupów i preferencje. Nie zapomina się też ocenie efektywności cross-sellingu.

W następnej kolejności Doktorzy określają możliwości poprawy dla każdego sklepu, z uwzględnieniem jego indywidualnego charakteru i lokalizacji i przedstawiają szczegółowe zalecenia w jaki sposób można poprawić wyniki handlowe danej placówki. Nie tylko wypisują recepty, ale też pomagają w zastosowaniu zalecanej terapii, biorąc się do pracy fizycznej wraz z personelem.

Wizyta Doktora to regularne wydarzenie w życiu stacji. Z czasem z raportów Doktora tworzy się bogata historia choroby, z opisem zaleceń terapeutycznych i oceną ich wdrożenia oraz skuteczności, zapisywana w systemie raportowym MAPP. Shell – jako najbliższy krewny - ma też do niej dostęp w czasie rzeczywistym. W ciągu kilku miesięcy pacjent zwykle wykazuje już stabilną poprawę zdrowia osiągając wyznaczone wskaźniki wydajności, lecz opieka zdrowotna w dalszym ciągu mu przysługuje, służąc radą i pomagając w osiąganiu kolejnych sukcesów.