Akademia sprzedaży

Poprzez Akademię Sprzedaży Advantage Smollan oferuje swoim klientom (detalistom, producentom, własnym współpracownikom w terenie) najlepsze moduły szkoleniowe dla sprzedaży detalicznej (w zakresie podstaw sprzedaży i komunikacji oraz szkoleń produktowych), szkolenia produktowe (z zakresu argumentacji sprzedaży, informacji technicznych), coaching w terenie (szkolenia typu 1:1 w terenie, szkolenia z zakresu kart scoringowych i rekomendacji), seminaria (modułowe szkolenia w zakresie sprzedaży, szkoleń managerskich, rozwoju zespołu, doszkalających dla trenerów i coachów).

Nasze rozwiązania obejmują zajęcia na żywo w klasie, na żywo w miejscu prowadzenia działalności, w miejscu sprzedaży, na żywo w trasie oraz interaktywny e-learning.