Mindspace

COMBERA Group opracowała własne rozwiązanie do dzielenia się wiedzą. Pracownicy spółek partnerskich COMBERA Group mają dostęp do Mindspace – wirtualnej przestrzeni, w której mogą przeglądać setki realizacji, dzielić się wiedzą i docierać do innych informacji istotnych dla branży. Jest to przestrzeń służąca również jako wirtualne miejsce spotkań przy kawie. Niestety jest ona dostępna tylko dla nas, COMBEROWICZÓW, ale zapewniamy, że korzyści z wymiany wiedzy wewnątrz naszej grupy mają pozytywny wpływ na wyniki sprzedaży naszych klientów.

mindspace