Sell In, Sell Through, Sell Out with Reliability

O Firmie

Od 20 lat zajmujemy się USŁUGAMI AKTYWIZACJI, WSPARCIA I MONITOROWANIA SPRZEDAŻY.

Jako członek Combera Group korzystamy z wiedzy i doświadczenia czołowych europejskich agencji marketingowych.
Podstawą naszych rozwiązań jest OUTSOURCING.

Oferta

DOSTĘPNOŚĆ
Informacja
AKTYWIZACJA
DOSTĘPNOŚĆ_image

DOSTĘPNOŚĆ

Warunkiem skutecznej sprzedaży jest DOSTĘPNOŚĆ PRODUKTU, jego prawidłowa ekspozycja, oraz skuteczna promocja.

DOSTĘPNOŚĆ (zależnie od struktury i kanału dystrybucji produktu) warunkują:

 • Sprzedaż: kompleksowy proces rozpoczynający się od wynegocjonowania przestrzeni i warunków ekspozycji poprzez właściwe wsparcie, aż po stałą obecność produktu na półce.
 • Merchandising: całościowy proces od zarządzenia planogramami przez zapewnienie właściwej ekspozycji, aż po inwentaryzacje i zwroty.
 • Szkolenia i monitorowanie działań uczestników procesu sprzedażowego.

PMI gwarantuje DOSTĘPNOŚĆ produktów dzięki pracy doświadczonych i wykwalifikowanych zespołów przedstawicieli handlowych, merchandiserów i promotorów oraz trenerów i szkoleniowców. Monitoruje ją i analizuje w oparciu o zgodnie ustalone mierniki (KPI).

PMI świadczy usługi w kanałach sprzedaży detalicznej i Horeca, wykorzystując doświadczenia Grupy, której podmioty realizują podobne projekty na rynkach europejskich.

Informacja_image

Informacja

Kontrola działań i płynąca z niej wiedza daje precyzyjny obraz procesu sprzedażowego, pozwala zaplanować i wdrożyć ewentualne działania naprawcze oraz budować plany i strategie w oparciu o realne dane i informacje.

Na działania audytowe składają się standardowe lub dostosowane do potrzeb klienta projekty badawcze. Obejmują między innymi monitorowania KPI w tym wskaźników dystrybucyjnych, kontrole półek, "mystery shopper" lub inne badania satysfakcji klienta prowadzone w miejscu sprzedaży lub poza nim.

PMI prowadzi AUDYTY z najwyższą starannością. Doświadczenie naszych pracowników będące wynikiem współpracy z największymi firmami badawczymi oraz dostęp do najnowszych technologii, pozwalają na realizację dużych i skomplikowanych projektów z zakresu Retail Audits. W naszej pracy łączymy elastyczne podejście do klienta agencji marketingowej ze zmysłem analitycznym firmy badawczej.

PMI świadczy usługi w kanałach sprzedaży detalicznej i Horeca, wykorzystując doświadczenia Grupy, której podmioty realizują podobne projekty na rynkach europejskich.

AKTYWIZACJA_image

AKTYWIZACJA

AKTYWIZACJA to forma wsparcia sprzedaży zawierająca taki wachlarz działań, aby klient zainteresował się określonym produktem lub usługą i kupił ich jak najwięcej.

PMI zapewnia AKTYWIZACJĘ sprzedaży realizując promocje interaktywne, samplingi, degustacje, animacje sprzedaży, eventy, promocje konsumenckie i handlowe, prowadzi działania B2B/B2C, preselling, konkursy i loterie promocyjne, programy lojalnościowe, sezonowe punkty sprzedaży oraz przekrojowe projekty koncepcyjno-wykonawcze.

PMI świadczy usługi w kanałach sprzedaży detalicznej i Horeca, wykorzystując doświadczenia Grupy, której podmioty realizują podobne projekty na rynkach europejskich.

Rozwiązania Grupy Combera

 • COMBERA Group oferuje pojedynczy punkt dostępu do rynków całej Europy – co obejmuje centralne zawieranie umów i składanie zamówień na usługi, centralne fakturowanie i płatność, centralne zarządzanie i raportowanie skonsolidowanych danych ze wszystkich krajów objętych projektem do centralnego zespołu projektowego Klienta. Jednakże, aby zróżnicowana Europa mogła naprawdę efektywnie funkcjonować w praktyce, po wspólnym określeniu "reguł gry", lokalni partnerzy COMBERA Group przy realizacji współpracują z lokalnymi partnerami Klienta. COMBERA Group nadzoruje proces uzgadniania zamówień na poziomie lokalnym, stosując i harmonizując wdrożenie najlepszych praktyk i transfer know-how, kontrolując wyniki łączne i ich lokalne składowe, jak również realizując uzgodnione wskaźniki KPI. Przy realizacji COMBERA Group może też odzwierciedlić struktury regionalne Klienta.

 • COMBERA Group oferuje swoim klientom obsługujący wiele języków system teleinformatyczny, posiadający moduły OI (Operational Intelligence - informacje operacyjne) oraz BI (Business Intelligence - informacje gospodarcze). Narzędzia informacji operacyjnych, takie jak planowanie tras, zarządzanie pracą personelu i sprawami kadrowo-płacowymi, czy obsługa procesu zamówień, wspomagają maksymalizację efektywności obsługi realizowanych dla Klienta działań; raporty, analizy danych i wnioski, jakie oferują narzędzia BI pomagają zarówno COMBERA Group i jej partnerom realizującym projekt, jak i Klientom w  monitorowaniu kluczowych wskaźników wydajności i opracowywaniu strategii, a także umożliwiają ciągłość procesu optymalizacji.

   

  Moduły OI i BI dostępne są w wersjach standardowej i kastomizowanej, z kontrolą dostępu opartą na rolach.

  BI schema

 • COMBERA Group - poprzez Akademię Sprzedaży - oferuje swoim klientom (detalistom, producentom, własnym współpracownikom w terenie) najlepsze w swojej klasie moduły szkoleniowe dla sprzedaży detalicznej (w zakresie podstaw sprzedaży i komunikacji, szkolenia produktowe), szkolenia produktowe (z zakresu argumentacji sprzedaży, informacji technicznych), coaching w terenie (szkolenia typu 1:1 w terenie, szkolenia z zakresu kart scoringowych i rekomendacji), seminaria (modułowe szkolenia w zakresie sprzedaży, szkoleń managerskich, rozwoju zespołu, doszkalających dla trenerów i coachów).

  Nasze rozwiązania obejmują zajęcia na żywo w klasie, na żywo w miejscu prowadzenia działalności, w miejscu sprzedaży, na żywo w trasie oraz interaktywny e-learning.

 • COMBERA Group opracowała własne rozwiązanie do dzielenia się wiedzą. Pracownicy spółek partnerskich COMBERA Group mają dostęp do Mindspace – wirtualnej przestrzeni, gdzie mogą przeglądać setki przykładowych realizacji, dzielić się wiedzą, czy poczytać o innych informacjach istotnych w branży, które są tam zamieszczane. Przestrzeń ta służy również jako wirtualne miejsce spotkań przy kawie. Niestety jest ona dostępna tylko dla nas, COMBEROWICZÓW, ale zapewniamy, że korzyści z wymiany wiedzy wewnątrz naszej grupy mają pozytywny wpływ na wyniki sprzedaży naszych Klientów.

  mindspace

 • Prawdziwy sekret efektywnych usług Logistyki Materiałów POS nie kryje się w rozwiązaniach transportowych, lecz w używanym oprogramowaniu, które powinno udostępniać zarówno Klientom, jak i realizującym usługę, przejrzyste dane liczbowe dotyczące stanów magazynowych w czasie rzeczywistym, śledzenie zamówień, zintegrowane śledzenie kosztów i funkcje rozliczeń i sprawozdawczości umożliwiającej nadzorowanie alokowanych budżetów. Narzędzia do zarządzania logistyką materiałów POS używane przez COMBERA Group zostały stworzone przez austriackiego członka grupy, który korzysta z nich na bieżąco, również do prowadzenia E-sklepu dla ponadnarodowego klienta.

Klienci

Microsoft / Nokia

Obsługa działań promocyjno-sprzedażowych w zakresie Promotorów telefonów Lumia, oprogramowania Windows / Office.

Media Saturn

Kompleksowe przygotowanie i obsługa ogólnopolskiej Loterii Promocyjnej w sieci Saturn.

Gallo

Działania wsparcia sprzedaży w handlu tradycyjnym – zarządzanie zespołem przedstawicieli handlowych/Ambasadorów dla marki Barefoot.

Procter & Gamble

Szeroka obsługa marketing services. Stały projekt dla marki Olay. Obsługa projektu Beauty Experts, animacje, demonstracje, konkursy i loterie promocyjne, kreacja i produkcja materiałów POS .

Zespół prelegentek realizujących w szkołach podstawowych program edukacyjny dla dziewczynek.

3M

Zespół vanselerów odwiedzających sklepy metalowe i warsztaty. Doradcy techniczni wspierający działania handlowe dystrybutorów marek 3M. Pozyskiwanie kluczowych klientów i dystrybutorów. Program motywacyjny dla przedstawicieli handlowych.

T-mobile

Obsługa sprzedażowo - merchandisingowa w kanale tradycyjnym. Budowa dystrybucji kart pre-paid, realizowana przez zespół przedstawicieli handlowych. Realizacja programu lojalnościowego Zyskodrom. Mystery Shopping – badanie standardów obsługi klienta w punktach sprzedaży.

Canon

Obsługa działań promocyjno-sprzedażowych w zakresie Promotorów MSHP foto/video/print. Przygotowanie i obsługa konkursów promocyjnych, programów motywacyjnych dla przedstawicieli dystrybutorów. Działania rackjobbing. 

Brown-Forman

Przygotowanie i realizacja programów motywacyjnych, programów edukacyjnych i akcji ekspozycyjnych w handlu tradycyjnym.

Wsparcie sprzedaży w sklepach detalicznych przez zespół przedstawicieli handlowych oraz koordynatorów regionalnych.

Tchibo

„Sklep Tchibo”-  merchandising kawy oraz asortymentu niespożywczego w regałach non food na terenie wybranych hipermarketów.

Japan Tobacco Polska

Vanselling w miejscowościach turystycznych oraz na terenie aglomeracji śląskiej. Zespół przedstawicieli handlowych na obszarze przygranicznym. Zespół Ambasadorek i mobilnych merchandiserów w sieciach handlu tradycyjnego i nowoczesnego.

Kraft Foods

Obsługa promocyjna w zakresie animacji i degustacji. Organizacja konkursów i loterii promocyjnych. Kreacja i produkcja materiałów POS. 

ITI Neovision

Akcja w sklepach sieci Media Markt i Saturn z udziałem hostess mająca na celu zapoznanie klienta z ofertą telewizji nowej generacji „n”. W sklepach Media Markt i Saturn bezpośrednia sprzedaż usługi przez pracowników agencji PMICOMBERA.

Hochland

Akcja presellingowa z udziałem przedstawicieli handlowych mająca na celu wprowadzenie na rynek  serów pleśniowych „Valbon” do handlu detalicznego. Akcja degustacyjna serów „Valbon” w handlu detalicznym z udziałem hostess na terenie całego kraju.

Whirlpool

Zespół promotorów sprzedaży obsługujących sklepy RTV AGD oraz studia kuchenne. 

Reemtsma

Realizacja kilkunastu akcji na terenie całej Polski mających na celu zbudowanie dystrybucji numerycznej. Aktywne zapoznanie klienta  z produktami firmy Reemtsma. Bezpośrednia sprzedaż papierosów w handlu detalicznym oraz w hurtowniach.

Lotte Wedel

Kompleksowe przygotowanie i realizacja dedykowanych konkursów i loterii promocyjnych.

British American Tobacco

Obsługa sezonowych punktów sprzedaży detalicznej. Budowa i utrzymanie dystrybucji numerycznej wybranych produktów. Wsparcie handlu przy wykorzystaniu Ambasadorek w sieciach handlowych. Kompleksowa obsługa w zakresie event marketing.

Frosta

Obsługa akcji promocyjnych: degustacje ze smażeniem, samplingi.

Bahlsen Sweet

Budowa dystrybucji produktów „Leibniz” oraz „Hit”. Dotarcie z zespołem przedstawicieli do punktów sprzedaży detalicznej. Sprzedaż bezpośrednia przy współpracy z wybranymi hurtowniami.

Sephora

Budowa stałego zespołu konsultantek do obsługi akcji promocyjnych w perfumeriach.

Mystery Shopping - badanie standardów obsługi klienta w Polsce, Czechach i na Słowacji.

Herbapol

Zespół przedstawicieli handlowych obsługujących punkty sprzedaży detalicznej.

Philips

Zespół dedykowanych merchandiserów obsługujących sklepy RTV AGD na terenie całej Polski. Badanie poziomu dystrybucji produktów Philips, dystrybucja i montaż materiałów POS, wparcie sprzedaży. 

Nestle

Obsługa w zakresie BTL, prowadzenie animacji i degustacji dla marek Winiary, Nesvita. Przeprowadzenie loterii promocyjnej dla marki Winiary. Kreacja i Produkcja materiałów POS.

Krosno

Wsparcie sprzedaży przez zespół przedstawicieli handlowych w kanale tradycyjnym oraz horeca.

Coca-Cola

Zespół przedstawicieli handlowych wspierających sprzedaż detaliczną, hurtową oraz kanał gastronomiczny.

Zespół merchandiserów realizujących projekt RED MIT, w punktach typu Core i Catman.

Milwaukee

Kompleksowe przygotowanie i realizacja programu motywacyjnego dla przedstawicieli handlowych dystrybutorów.

Kompania Piwowarska

Obsługa punktów sprzedaży przez przedstawicieli handlowych. Zespoły presellerów wspierających sprzedaż w handlu detalicznym i HoReCa. Zespół pracowników sanitacji instalacji KEG. Zespół Ambasadorów dla handlu tradycyjnego i obsługa akcji promocyjnych.

Rossmann

Budowa stałego zespołu konsultantek do obsługi akcji promocyjnych w sklepach sieci.

Badanie ilościowe i analiza rynku na terenie centrów handlowych.

Lavazza

Badanie udziałów półkowych i cen z wykorzystaniem technologii Trax Image Recognition

Grupa Combera

Jeden Partner w całej Europie

 • Zapewnia rozwiązania sprzedażowe od 1976
 • Wiodąca grupa agencji marketingowych w Europie, obejmująca zasięgiem 31 krajów z personelem wsparcia sprzedaży ponad 48,000 osób
 • > 80 programów klienckich, obejmujących wiele krajów, przy bazie klientów przekraczającej 180 podmiotów
 • Główni klienci: Coca-Cola, Mars, Samsung, Bosch
 • Całkowite przychody 2014: ~280 mln €
 • Członek ECR Europe
 • Więcej informacji - przejdź na stronę Grupy Combera